Kontaktní údaje

TYROLINE s.r.o

U továren 1498/2g
102 00 Praha 10

Firma je zapsána v Obch. rejstříku vedeného u krajského obchodního soudu v Praze odd. C vložka 37855

Bankovní spojení

UniCredit Bank - číslo účtu: 1172422001/2700
BIC: BACXCZPP
IBAN: CZ6027000000001172422001

IČO: 63670372
DIČ: CZ63670372

TYROLINE s.r.o., U Továren 1498/2G, 102 00 Praha 10,

Tel.: 00420-272651801, 00420-272651414,  e-mail: info@tyroline.cz